Afspraak afzeggen

Bent u verhinderd om naar een afspraak te komen, geef dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons door. U kunt ook in het weekend uw afspraak afzeggen. Spreek een bericht in op het antwoordapparaat van Fysiotherapie Weerdsingel 030-2312627 of vul bijgaand contactformulier in.

Als u niet verschijnt voor een afgesproken behandeling of u heeft zich niet tijdig afgemeld, dan brengen wij een deel van de kosten van de behandeling bij u in rekening. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekering. Dit geldt ook als u door overmacht niet kunt komen en niet tijdig heeft kunnen afzeggen.