Chronische aandoening

De term Chronische aandoening die wordt gebruikt door zorgverzekeraars is verwarrend. Er wordt bedoeld: aandoeningen die voorkomen op de lijst langdurige fysiotherapie. Dit zegt dus niets over het feit of u uw klachten al lang heeft. Kijk voor een overzicht van welke aandoeningen het betreft op de ‘Chronische lijst fysiotherapie’.

Op de website van zorgvergoeding vindt u meer informatie over fysiotherapie en de zorgverzekering en vindt u ook de lijst met chronische aandoeningen. U kunt natuurlijk ook uw therapeut vragen om meer informatie.

Verwijzing nodig

Komt uw aandoening voor op de lijst langdurige fysiotherapie? Dan is er voor behandeling altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist om in aanmerking te komen voor de vergoeding vanaf de 21ste behandeling.