Richtlijnen

Bejegeningsreglement

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn door Fysiotherapie Weerdsingel een aantal richtlijnen opgesteld:

• De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.

• Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.

• Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

• Behandeling waarbij privacy gewenst is geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn.

• Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.

• De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informeel gedrag wat niet gewenst is, achterwege te laten.

• Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut worden ingezet of de behandeling beëindigd worden.

• Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

 

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.