Suggesties doen

Wij vinden het erg belangrijk dat u tevreden bent over uw behandeling en onze service. Ziet u mogelijkheden voor verbetering, dan horen wij het graag. Voor ons is dit een kans om onze dienstverlening te verbeteren. U kunt uw suggesties voor verbeteringen bespreken met uw therapeut. Ook kunt u ons een bericht sturen via onderstaand formulier, of u kunt uw suggesties aangeven bij het klantentevredenheidsonderzoek dat wij u, met uw toestemming, aan het eind van de behandeling sturen.

U heeft een klacht

Fysiotherapie Weerdsingel streeft ernaar om diensten te leveren die voldoen aan uw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling of onze service. Het is goed om dit te bespreken met uw therapeut. Vindt u dit lastig of heeft dit niet geleid tot het door u gewenste resultaat? Dan bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen. Er zijn twee manieren:

Bij de praktijk

U kunt bij de klachten coördinator van de praktijk aangeven dat u een klacht heeft:

mondeling aan uw therapeut, één van de collega’s of de assistente;
schriftelijk: per brief of via onderstaand formulier;
telefonisch 030-2312627.
De klachtencoördinator neemt contact met u op om uw klacht te bespreken en bekijkt met u welke vervolgstappen mogelijk zijn. De klachtencoördinator is niet uw behandelend therapeut.
Bekijk voor meer informatie ons klachtenreglement. U kunt het reglement ook opvragen bij onze therapeuten.

Bij de beroepsgroep

U kunt u zich ook direct wenden tot de beroepsgroep. Bijvoorbeeld als u het niet eerst met de praktijk wilt bespreken of als bovenstaande voor u niet het gewenste resultaat heeft gehad. Alle informatie hierover kunt u hier lezen op de website www.defysiotherapeut.com